Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2019

Σχεδιασμός Λογότυπου

Σχεδιασμός Λογότυπου   Σχεδιασμός, κατασκευή, δημιουργία Λογότυπου  Τι είναι το λογότυπο ή Logo. Ορισμός: Ένα σύμβολο ή άλλο μικρό σχέδιο που υιοθετείται από έναν οργανισμό για την αναγνώριση των προϊόντων του. Τα λογότυπα κατά κύριο λόγο αποτελούνται από γράμματα, λέξεις, γραφικές αναπαραστάσεις, σύμβολα, εμβλήματα, χρώματα ή και συνδυασμούς αυτών. Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, ευανάγνωστο και ξεχωριστό. Όμως, το κρίσιμο σημείο είναι η έκφραση της φιλοσοφίας μιας επιχείρησης μέσα από αυτό. Για αιώνες τα λογότυπα χρησιμοποιούνται υπό την μορφή οπτικών συμβόλων. Μερικά παραδείγματα είναι οι σημαίες ως επίσημα κρατικά εμβλήματα, νομίσματα, τα οικόσημα αριστοκρατικών οικογενειών, ακρωνύμια οργανώσεων κ.λπ. Στον επιχειρηματικό χώρο, ο λογότυπος ή το λογότυπο είναι ένα ‘αντικείμενο’ που μπορεί να λάβει σχεδόν οποιαδήποτε μορφή, με την προϋπόθεση ότι είναι ικανό να ταυτοποιεί συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες ώστε να διακρίνονται εύκολα και να βοηθήσει στ