Σχεδιασμός Λογότυπου

Σχεδιασμός Λογότυπου 


Σχεδιασμός, κατασκευή, δημιουργία Λογότυπου 


Τι είναι το λογότυπο ή Logo.

Ορισμός: Ένα σύμβολο ή άλλο μικρό σχέδιο που υιοθετείται από έναν οργανισμό για την αναγνώριση των προϊόντων του. Τα λογότυπα κατά κύριο λόγο αποτελούνται από γράμματα, λέξεις, γραφικές αναπαραστάσεις, σύμβολα, εμβλήματα, χρώματα ή και συνδυασμούς αυτών. Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, ευανάγνωστο και ξεχωριστό. Όμως, το κρίσιμο σημείο είναι η έκφραση της φιλοσοφίας μιας επιχείρησης μέσα από αυτό. Για αιώνες τα λογότυπα χρησιμοποιούνται υπό την μορφή οπτικών συμβόλων.

Μερικά παραδείγματα είναι οι σημαίες ως επίσημα κρατικά εμβλήματα, νομίσματα, τα οικόσημα αριστοκρατικών οικογενειών, ακρωνύμια οργανώσεων κ.λπ. Στον επιχειρηματικό χώρο, ο λογότυπος ή το λογότυπο είναι ένα ‘αντικείμενο’ που μπορεί να λάβει σχεδόν οποιαδήποτε μορφή, με την προϋπόθεση ότι είναι ικανό να ταυτοποιεί συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες ώστε να διακρίνονται εύκολα και να βοηθήσει στην προώθηση της άμεσης δημόσιας αναγνώρισης.

 Το σημερινό επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα δε στον ψηφιακό χώρο, έχει καταστήσει το λογότυπο μιας εταιρείας συχνά συνώνυμο του εμπορικού σήματος ή της μάρκας της. Ο σχεδιασμός ενός εύστοχου λογότυπου απαιτεί τη συμμετοχή της ομάδας μάρκετινγκ σε συνεργασία με την ομάδα γραφικού σχεδιασμού.

Προτού σχεδιαστεί ένα λογότυπο, πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός της έννοιας και των αξιών του εμπορικού σήματος, καθώς και η κατανόηση του καταναλωτή ή της στοχευμένης ομάδας που απευθύνεται. Σημαντικά βήματα στη διαδικασία σχεδιασμού λογότυπων περιλαμβάνουν την έρευνα, την ιδέα, την τελειοποίηση ενός επιλεγμένου σχεδιασμού, τη δοκιμή χρήσης επάνω στο τελικό προϊόν και τέλος την υιοθέτηση και την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων και όλων των νομικών διαδικασιών ελέγχου, κατοχύρωσης και προστασίας του επιλεγμένου σήματος.

 Η κατάλληλη προσαρμογή των τυπογραφικών και γραφιστικών στοιχείων στον σχεδιασμό λογοτύπων από έμπειρους σχεδιαστές έχει την δύναμη να εκφράσει τη φιλοσοφία και τα οφέλη που προσφέρει ένα προϊόν ή μια επιχείρηση με απώτερο σκοπό την προσέλκυση, την ενδυνάμωση της εμπορικής μάρκας, την διαφοροποίηση ως προς τον ανταγωνισμό και την αύξηση της αφοσίωσης και της εκτίμησης του στοχευμένου κοινού.

Δημιουργία, Σχεδιασμός, Κατασκευή Λογότυπου – Logo Design

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αποκατάσταση Playstation Network μέσα στην εβδομάδα

Δωρεάν Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για τους Συνδρομητές του Playstation Network